Algemene Leden Vergadering 8 april 2021

De gezelligste bowlingvereniging van Leiden en omstreken

Banner ALV

Algemene Leden Vergadering 8 april 2021

Donderdagavond 8 april hadden we een primeur, toen we als vereniging voor het allereerst een Algemene Leden Vergadering online organiseerden. Met 17 aanwezigen viel de opkomst iets lager uit dan we gehoopt hadden, maar al met al kijkt het bestuur met een goed gevoel terug naar deze ALV.

Buiten alle formele zaken om die bij een ALV horen (accorderen van de gepresenteerde jaarverslagen en begrotingen en het (her)kiezen van de kascommissie), waren er ook een aantal andere, belangrijke zaken die behandeld werden. Een opsomming van de belangrijkste punten:

Volgens de statuten van de vereniging is het termijn van een bestuurslid 3 jaar. Het dagelijks bestuur is inmiddels 3 jaar geleden aangetreden. Om de continuïteit in het bestuur te bewaren heeft uw bestuur ervoor gekozen om de functies voorzitter en secretaris stilzwijgend met één jaar te verlengen en heeft Bill Wouters als penningmeester besloten om zijn functie neer te leggen en zich herkiesbaar te stellen. Er waren geen kandidaten voor de functie, waarna Bill unaniem is herkozen voor de functie van penningmeester.

Voor aanvang van het seizoen 2020-2021 heeft Marco van Haastert in samenwerking met het bestuur het volledige huisleague reglement herzien en de blindscore en handicap regeling herschreven. Aan het begin van het seizoen 2020-2021 heeft het bestuur dit nieuwe reglement gepresenteerd en als pilot doorgevoerd in de huisleagues, met de mededeling dat tijdens de ALV zou worden besloten of het reglement definitief doorgevoerd zal worden of dat er toch nog wijzigingen nodig zijn in het reglement, de handicap regeling of de blindscore berekening. Het volledige reglement is door de ALV unaniem goedgekeurd. Hiermee zal het bestuur deze vanaf volgend seizoen officieel in gebruik nemen. Een aantal belangrijke punten hieruit opgesomd:

  • Met ingang van seizoen 2021-2022 zal de blindscore berekening definitief worden veranderd. De nieuwe berekening is dat het gemiddelde van de afwezige speler met de meeste games wordt verminderd met 10 pins, waarna de handicap van de afwezige speler er vervolgens bij opgeteld wordt.
  • Met ingang van seizoen 2021-2022 zal de handicap regeling voor alle huisleagues van de BVLZW definitief worden aangepast naar:
    80% van het verschil met 220, met een maximum van 64
  • In het nieuwe reglement is nu tevens opgenomen dat leden bij aanvang van de 4e speeldag hun contributie dienen te hebben betaald. (meer hierover verder in de nieuwsbrief)

Vanwege het feit dat dit seizoen opnieuw abrupt afgebroken werd, heeft het bestuur besloten om voor seizoen 2021-2022 het verenigingsdeel van de contributie eenmalig te laten vervallen. Alle leden betalen hierdoor voor het aankomende seizoen alleen het (verplichte) deel van de NBF contributie, welke de vereniging weer af moet dragen aan de NBF. Het bestuur hoopt hiermee de leden van de vereniging enigszins tegemoet te kunnen komen.

De volledige notulen van de vergadering zijn hier te downloaden.