Aannamebeleid

Dit “aannamebeleid vrijwilligers” is opgesteld omdat wij als vereniging willen weten wie wij als vrijwilliger binden aan onze vereniging. Wij trachten door de navolgende criteria te voorkomen dat mensen met verkeerde bedoelingen binnen onze vereniging actief kunnen zijn.

Om in aanmerking te kunnen komen als vrijwilliger, moet aan de navolgende criteria worden voldaan:

  • Men moet lid zijn van Bowling Vereniging Leiden Zuid West.
  • Om in aanmerking te komen, voor een functie binnen onze vereniging, moet er altijd eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden met betrokken bestuurs- of betrokken commissieleden.
  • Voordat de vrijwilliger van start kan gaan in zijn of haar functie, dient er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt te zijn. Deze zal via de vereniging gratis aangevraagd kunnen worden. De verklaring moeten we ook iedere 3 jaar opnieuw aanvragen i.v.m. wettelijke vereisten.
  • De vrijwilliger dient zich te conformeren aan de gedragsregels van de vereniging en daarmede ook de regels van alle sportbonden en het NOC*NSF.