Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Voor alle leden, (bowlers, vrijwilligers, bestuurders, kaderleden) bedienend personeel van de bowling, kunnen indien zij te maken krijgen met seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, bedreiging, mishandeling, combinatie van het voorgaande) zich wenden tot onze vertrouwenspersoon (VCP).

Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld!

De VCP biedt een luisterend oor en adviseert welke mogelijkheden er zijn om geschikte hulp te krijgen. Een VCP behandelt dus nooit zelf inhoudelijk de klachten.

Onze vereniging heeft op dit moment geen eigen vertrouwenspersoon en maakt indien nodig, gebruik van de VCP van de NBF.

Naam :Martine van de Veen
Telefoon :+31682392473
E-mail :vertrouwenscontactpersoon@nbfbowlen.nl

Wil je als lid Vertrouwenscontactpersoon worden binnen onze vereniging, meld je dan bij één van onze bestuursleden. Zij kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden.