Kort reglement - Bowling Verenging Leiden Zuid-West

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kort reglement

Seizoen 17-18 > Standen
Beste leden van de BVLZW,
Seizoen 2017-2018 staat weer voor de deur en dat betekend dat het nieuwe seizoen weer gaat beginnen en ………... er weer gebowld gaat worden.
Een nieuw seizoen is de kans om het één en ander toe te lichten daar waar er kleine veranderingen hebben plaats gevonden.

Starttijden Huisleague:
We starten dit seizoen met dezelfde aanvangstijden als afgelopen seizoen.
De aanvang van de league zal voortaan centraal gestart worden en wel doordat de ingooitijd, zijnde 5 minuten, voor aanvang van de officiële starttijd van de league zal worden aangezet!
Bij deze dan ook het dringende verzoek om tijdig aanwezig te zijn opdat de league gelden netjes en op tijd aan de Baancommissaris voldaan kunnen worden en ook hij/zij gebruik kan maken van de ingooitijd!
Als de ingooitijd is verstreken zullen de banen automatisch aan gaan in de zgn. league stand.
Indien een speler dus te laat binnenkomt is er mogelijk geen of nauwelijks nog ingooitijd over!

Teamcaptains:
Dit is de persoon die zich bij het inschrijven als teamcaptain heeft opgegeven.
Teamcaptains zijn, in principe, het aanspreekpunt voor de baancommissaris en/of het bestuur.
Uiteraard ook vice versa.
De TC zal worden uitgenodigd voor deelname aan de TC vergadering waar ervaringen, op- of bemerkingen en/of andere zaken zullen worden besproken.

Wat als je als team een speelavond niet kan?
Het kan gebeuren dat er op een speelavond niemand van een team kan spelen.
Om een en ander dan in goede banen te leiden geld het volgende:
 Graag tijdig contact zoeken met Wedstrijdzaken@bvlzw.nl
o WZ kan dan zaken regelen als schuiven met banen en eventuele aanpassingen aan het scoreformulier.
o De wedstrijd dient ingehaald te worden vóór de eerst volgende leagueavond.
o WZ zal dan ook de tegenstander benaderen of deze bereid is om hun speelavond mee te verschuiven zodat er toch een echte wedstrijd kan worden gespeeld.
 Als de tegenstander niet mee kan verschuiven is het afwezige team naast de normale kosten voor de leagueavond, zijnde € 31,50, ook nog de dan geldende baanhuur, tegen NBF tarief verschuldigd aan BR Menken.
 Indien een team afwezig is zonder zich te hebben afgemeld behaalt het team 0 punten.
 Het team welke afwezig is / of de wedstrijd inhaalt is te allen tijde verplicht om de achterstand in leaguegelden gelijktijdig met de eerstvolgende league avond te voldoen!

Team zoekt Bowler, of Bowler zoekt Team:
Als er een team/speler is welke op zoek is naar een team dan wel speler kan men dit aangeven bij de vereniging.
Wij zullen dan proberen te bemiddelen, uiteraard kan men dit ook zelf organiseren, echter vergeet niet om dit te delen met WZ i.v.m. aanpassingen.
Ook kan er via de Facebook/website een oproep gedaan worden!

Ik hoop jullie zo voldoende te hebben bijgepraat!
Als er vragen zijn ben ik altijd bereikbaar via de mail Wedstrijdzaken@bvlzw.nl
Met sportieve groet,
Jelle Kuipers Wedstrijdzaken BVLZW
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu